MESAFELİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ
MADDE 1: TARAFLAR

İşbu sözleşme bir tarafta İstanbul, Eminönü, Ragıp Gümüş Pala Cad. Sarıdemir Mah. Zindankapı Değirmen sk. adresinde ikamet eden TARİH VAKFI DÖNER SERMAYE TİC. ve SAN. İŞLETMESİ (Bundan böyle YAYINCI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta üyelik formunda belirtmiş olduğu adreste ikamet eden / üyelik formunda ad soyadını belirtmiş olan (bundan böyle ABONE olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

YAYINCI
Ünvanı : TARİH VAKFI DÖNER SERMAYE TİC. ve SAN. İŞLETMESİ
Adresi : İstanbul, Eminönü, Ragıp Gümüş Pala Cad. Sarıdemir Mah. Zindankapı Değirmen sk.
Telefon : 0212 522 02 02
Faks : 0212 513 54 00
E-posta : tarihvakfi@tarihvakfi.org.tr
Mernis No :

ABONE:
Adı-Soyadı yada Ünvanı :    Üyelik formunda belirtilmiştir.
Teslimat Adresi             :    Üyelik formunda belirtilmiştir.
Fatura Adresi                :    Üyelik formunda belirtilmiştir.
Telefon                          :    Üyelik formunda belirtilmiştir.
Email                             :    Üyelik formunda belirtilmiştir.

MADDE 2 : KONU
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme")'nin konusunu, ABONE’nin YAYINCI’ya “dukkan.tarihvakfi.org.tr”  sitesinden elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle YAYINCI tarafından yayınlanan TOPLUMSAL TARİH Dergisine abone olmasına dair 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınması oluşturmaktadır

MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN NİTELİĞİ VE SATIŞ ŞARTLARI
3.1. Abone olunan yayının ismi, abonelik süresi, ücreti, teslim yeri aşağıda belirtildiği gibidir:

Abone Olunan Yayın:  TOPLUMSAL TARİH DERGİSİ


Teslim Şekli:

Adrese Gönderilecek

Teslimat Adresi:

Üyelik formunda belirtilmiştir.

Fatura Adresi:

Üyelik formunda belirtilmiştir.

Abonelik Süresi:

1 Yıl

Abonelik Ücreti:

130 TL

Ödeme Şekli:

Kredi Kartı

3.2. Ürün ve/veya Hizmetlere ilişkin detaylı açıklama, içerik, adet bilgisi ve diğer koşullar, “dukkan.tarihvakfi.org.tr” adresinde belirtilmiştir.

3.3-  Teslim/sevk adresinin Türkiye sınırları dahilinde ve YAYINCI’nın anlaşmalı kargo şirketinin dağıtım ağı/alanı içerisinde olmak kaydıyla Posta ya da Kargo Ücreti abonelik ücretine dahildir.

3.4. YAYINCI, abone olunan yayının yayın ya da satışını durdurma veya satış koşullarını, içeriğini, fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.

3.5. Promosyon uygulamaları, “dukkan.tarihvakfi.org.tr” adresinde belirtilen tarihler arasında ve koşullara tabi olarak geçerlidir. YAYINCI’nın promosyon, indirim ve benzeri uygulamaları önceden haber vermeksizin durdurma, kaldırma, değiştirme hakkı saklıdır.

3.6. ABONE’ye ait ödeme bilgileri, hukuka aykırı işlem yapıldığına dair bir şüphe oluşması durumunda yetkili kamu kurumları ve/veya adli mercilerle paylaşılabilir.

3.7. Fatura, 1. maddede belirtilen bilgilere göre düzenlenecek ve ürün ile birlikte ABONE’ye  teslim edilecektir.

MADDE 4: GENEL HÜKÜMLER

4.1- ABONE, YAYINCI'ya ait “dukkan.tarihvakfi.org.tr”alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen Mesafeli Abonelik Sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin “dukkan.tarihvakfi.org.tr”alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, abonelik/satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. 

4.2- Abonelik, kredi kartı hesabından sipariş tutarı kadar para blokesinin yapıldığı ya da havalenin yayıncı hesabına ulaştığının belirlendiği an işleme alınır. Bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir.

4.3- Abonelik Konusu TOPLUMSAL TARİH Dergisi her ay olmak üzere yılda 12 sayı yayımlanmaktadır. YAYINCI, yılda iki defayı geçmemek kaydıyla iki sayıyı tek bir sayı olarak yayınlayabilir. Bu durumda eksik sayı nedeniyle abonelik bedeli iadesi gerekmez.

4.4- Teslimat; elden teslimi tercih eden abonelere Yayıncı’nın merkez adresinden ya da temsilciliklerinden elden yapılacaktır. Adrese gönderilmesini tercih eden abonelere ise posta ya da  kargo firması aracılığı ile ABONE’nin yukarıda belirtilen adresine bırakılmak suretiyle yapılacaktır. Dergiler (sevk) adresine mesai saatleri içerisinde ulaştırılacaktır. Derginin daha güvenli ve hızlı ulaşması için mesai saatleri içerisinde bulunulan bir teslim adresinin belirtilmesi gerekmektedir.

4.5- Adres ve üyelik bilgileri bu abonelik portalı üzerinden veya tarihvakfi@tarihvakfi.org.tr


adresine e-posta atıp bilgi vererek güncellenebilir. Bir sonraki derginin yeni adrese gelebilmesi için adres güncelleme başvurusunun en geç ayın 20'sine kadar yapılması gerekmektedir.

4.6- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Yayıncı sorumlu değildir.

4.7- İade/iptal işlemleri Tüketiciyi Koruma Kanunu ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde yapılacaktır. Buna göre süreli yayın aboneliği, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde iptal ettirebilir. Aboneliğe son verme isteği; buna ilişkin yazılı bildirimin YAYINCI’ya ulaştığı tarihten itibaren haftalık yayınlarda bir ay, aylık yayınlarda üç ay sonra yürürlüğe girer. İptale istinaden, ödenen toplam abonelik bedelinin kaç sayıyı kapsadığı göz önüne alınarak her bir sayının abonelik birim fiyatı hesaplanır, sevk edilen sayıların toplam fiyatı, abonelik ödemesinden düşülür. Geri kalan para ABONE’ye iade edilir. İade/iptal talep eden ve ilk ödemesini banka havalesi yoluyla yapan ABONE, iade için kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde YAYINCI'nın tarihvakfi@tarihvakfi.org.tr  e-posta adresine göndermeyi ve YAYINCI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder. İade, ilk ödeme şekline bağlı olarak ödeme yapılan kredi kartını iade şeklinde de yapılabilir.

4.8- Abonelik talebinin onaylanması ile beraber aboneliğin yürürlüğe girdiği tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, yayın yasağı, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali üç ay süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

4.9- Yayıncı kredi kartı bilgilerinizi sistemde kayıtlı olarak tutmamaktadır.


4.10- Mesafeli Abonelik sözleşmesine konu ürün/ürünler, ABONE'den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden YAYINCI sorumlu tutulamaz.

4.11- ABONE, ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.

4.12- Mesafeli Abonelik Sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin ABONE tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ABONE ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ABONE’ye aittir. ABONE, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde YAYINCI'dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.13- ABONE, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün/ürünlerin teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün/ürünlerin teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün/ürünlerin alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün/ürünlerin teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ABONE’nin adresi YAYINCI'nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ABONE dilerse ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya YAYINCI'nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri iş bu Mesafeli Abonelik Sözleşmesinde yer alan ABONE tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durum hakkında ABONE YAYINCI'nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından öncesinde bilgilendirilecek olup, ABONE dilerse sözleşmeden dönebilir.

4.14- ABONE, e-kitap/e-dergi dahil satın aldığı ürün/ürünleri kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan YAYINCI'nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.15- ABONE tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen/ürünlerden elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ABONE’nin, abone olduğu / sipariş ettiği fikri mülkiyet konusu ürün/hizmetleri; çoğaltma, işleme, yayma, ticari amaçla kullanma, kiralama, bağışlama ve burada açıkça izin verilmeyen hiçbir işlemi gerçekleştirme hakkı bulunmamaktadır. ABONE işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü/ürünleri yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ABONE’ye ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından YAYINCI'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, YAYINCI'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.16- ABONE ve YAYINCI işbu Mesafeli Abonelik Sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.17- YAYINCI abonelik için kullanılan “dukkan.tarihvakfi.org.tr” alan adlı internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak ABONE’ye ilave bir maliyet yüklememektedir.

4.18- 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler YAYINCI'dan alış-veriş yapamaz.

4.19- YAYINCI’dan satın alınan ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan promosyon/aksesuar ve benzeri ürünler için; ilgili ürünlere üretici/ithalatçı ve sağlayıcı firmalarının verdiği garantiler geçerlidir. YAYINCI dışındaki üretici/ithalatçı firmalar tarafından verilen bu tip garantiler için Garanti süresi, üretici/ithalatçı ve sağlayıcının tanımış olduğu süreyle sınırlıdır. Üçüncü şahıs üretici/ithalatçı/ tedarikçilere ait garanti koşullarının tespiti için ürünle birlikte sunulan varsa garanti belgesi, tanıtma kılavuzu ya da ürün broşürleri dikkatlice incelenmelidir. Eğer varsa garanti kapsamında ortaya çıkabilecek arızalar için ilgili üretici/ithalatçı ya da sağlayıcı firmalara başvurulmalıdır. YAYINCI’nın bu kapsamda herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.20- Bu Sözleşmeden ve abonelik işlemlerinden doğabilecek ihtilaflarda YAYINCI’nın defter ve iletişim logları dahil her türlü bilgisayar kayıtları, resmi ve özel tüm kayıt, belge ve dokümanlar ile YAYINCI tarafından ABONE’ye yapılan e-posta, faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

MADDE 5: YETKİLİ MAHKEME

İşbu Mesafeli Abonelik Sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ABONE’nin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. ABONE’nin Tüketici tanımına girmemesi halinde Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan kaynaklanan haklar saklı kalmak kaydıyla, taraflar arasındaki her türlü ilişki ve sözleşmelerden doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

İşbu Mesafeli Abonelik Sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu Mesafeli Abonelik Sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 6: SÖZLEŞME YÜRÜRLÜGÜ
Bu sözleşme elektronik ortamda onaylandığında yürürlüğe girer.

 

YAYINCI                                                                            ABONE

Tarih Vakfı Döner Sermaye Tic. ve San. İşletmesi           Üyelik formunda belirtilmiştir.