Tarih Dostu Beyan, Kabul ve Taahhüdü

İşbu "Tarih Dostu Beyan, Kabul ve Taahhüdü"ne "dukkan.tarihvakfi.org.tr" sitesi üzerinden elektronik ortamda onay vermek suretiyle; işlem sırasında belirttiğim tutarın, her ay, yine işlem yapmak için gerekli bilgilerini bildirdiğim kredi kartımdan kesilmesini / tahsil edilmesini kabul ettiğimi / onay verdiğimi beyan ve kabul ile; yapacağım ödemelerin tek yanlı ve gayri kabil-i rücu bağışlama olduğunu, Tarih Vakfı Yönetim Kurulu tarafından Tarih Vakfı Tüzüğü ve Tarih Dostu Projesi amaçları doğrultusunda kullanılmasını kabul ettiğimi, hiçbir şekil ve surette söz konusu tutarların iadesini talep etmeyeceğimi; işbu linki tıklamak / işaretlemek suretiyle tüm bu hususları kabul etmiş/onay vermiş sayılacağımı Biliyorum / Kabul Ediyorum / Onaylıyorum.