• 111

BİYOGRAFİ SETİ ( 5 KİTAP)

Stok durumu : Stokta var

84.36 TL

140.60 TL

  • KDV Hariç : 78.11 TL
  • Ürün kodu: YY.SET.1350-2016

 

AHMED RESMİ EFENDİ (1700-1783)

Savaşta Ve Barışta Bir Osmanlı Devlet Adamı

Ahmed Resmi Efendi, 18. yüzyılda kalemiyeden yetişmiş, Viyana ve Berlin'e elçi olarak gitmiş, sefaretnamelerinin yanı sıra önemli eserler vermiş bir devlet adamıdır. Virginia Aksan, Osmanlı arşivlerine dayanarak yaptığı bu araştırmada Ahmed Resmi Efendi'yi anlatırken, tarihçiler tarafından epeyce ihmal edilmiş bir dönem olan 18. yüzyılın Osmanlı toplumuna da ışık tutuyor; Osmanlı merkezi yönetimi, Osmanlı'nın Avrupa'ya bakışı, diplomasi ve savaşın geleneksel düşünceleri değiştirmesi üzerine yoğunlaşıyor. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı Ahmed Resmi ve diğer görgü tanıklarının ağzından yeniden kurgulanıyor ve Küçük Kaynarca trajedisinin ardından Osmanlının yeni politika ve ideoloji arayışları irdeleniyor.

 

Yazar : Virginia Aksan

Çevirmen : Özden Arıkan

Ebat : 15*21

ISBN : 9799753330724

Sayfa Sayısı : 256

Baskı Tarihi : Ocak 97

Fiyat : 21,00 ₺

Yayıncı : TARİH VAKFI YURT YAYINLARI

 

 

AHMED RIZA

BİR JÖN TÜRK LİDERİNİN SİYASİ VE ENTELEKTÜEL PORTRESİ

 

On dokuzuncu yüzyılın  meşrutiyetçi hareketlerinin önde gelen isimleri arasında diğerlerinden belirgin şekilde ayrılan bir isim vardır: Namık Kemal’den 18 yaş küçük, Enver Paşa’dan 23 yaş büyük olan bu isim, Yeni Osmanlılar ile ittihatçılar arasındaki Jön Türk kuşağının en önemli mensuplarından biri olan  Ahmed Rıza’dır.

 

Yeni Osmanlıların siyasal tasarılarının sonraki kuşaktaki taşıyıcısı olan Jön Türk  hareketinin birçok bakımdan baş ideoloğu olması ve mutlakıyetçi II. Abdülhamid idaresine karşı verdiği uzun soluklu mücadele, yaşamı boyunca adıyla birlikte anılacak büyük bir saygınlık ve ünü de beraberinde getirmiştir. I. Jön Türk Kongresi’nde iki ana gruptan birinin lideri pozisyonundadır. Meşrutiyet’in ilanından sonra ise yapılan törenlerde “hürriyetçilerin babası” olarak karşılanır. Hayatının belirli dönemlerinde görüş ayrılıkları nedeniyle geri çekilen ya da yer yer siyaseten etkisiz bırakılan Ahmed Rıza’nın yaşamı meşrutiyet hareketinin erken ve geç dönemlerinden izler taşıması açısından da önemlidir. Erdem Sönmez’in elinizdeki çalışması, son yıllarda farklı bakış açılarından kaynaklanan eleştirilere de maruz bırakılan Ahmed Rıza’yı hayatı ve düşüncelerinden yola çıkarak ele alırken, çoğu tek yönlü olan bu eleştirilere yönelik farklı bir tarihsel bağlam ve bakış açısı öneriyor.  

 

Yazar : Erdem Sönmez

Ebat : 15*21

ISBN : 9789753332866

Sayfa Sayısı : 176

Baskı Tarihi : Kasım 12

Fiyat : 18,00 ₺

Yayıncı : TARİH VAKFI YURT YAYINLARI

 

 

EBUBEKİR RATİB EFENDİ ( 1750-1799)

Aydınlanma Çağında Bir Osmanlı Katibi

Bu bir kâtibin hikâyesi. Uzun yıllar Bâb-ı Âli bürolarında çalıştıktan sonra Viyana elçiliği yapan ve kariyerinin zirvesindeyken alaşağı edilen bir beyefendinin... Osmanlı tarihinin en karmaşık dönemlerinden birisinde, kendisini devletini yeniden inşâ etmeye adamış bir Osmanlının...

Râtib Efendi'nin yazdığı her cümle, Osmanlı ıslahat girişimlerinin zihnî boyutu bağlamında çok önemli ipuçları sunuyor. Bu sebeple Râtib Efendi'nin lâyihası, sefâretnâmesi ve takrirleri çok farklı perspektiflerden okunması gereken bir hazine niteliğinde. Ebubekir Râtib Efendi, sadece yazıları bağlamında değil, aynı zamanda Bâb-ı Âli kariyeri açısından da incelenmeye değer bir Osmanlı kâtibi. Sefâretnâmesinin ve lâyihasının zihnî arka planının ortaya konulmasında merkezî bir yere sahip olan böylesi bir araştırmanın sonuçları, XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren tartışmasız bir şekilde devlet idaresine damgasını vuran Osmanlı Kalemiyesi mensuplarının zihnindeki temel meseleler ve onların kariyerlerinin gelişimi hakkında da okura önemli ipuçları sağlayacaktır.

 

Yazar : Fatih Yeşil

Ebat : 15*21

ISBN : 9789753332606

Sayfa Sayısı : 516

Baskı Tarihi : Mart 11

Fiyat : 38,00 ₺

Yayıncı : TARİH VAKFI YURT YAYINLARI

 

TUNALI HİLMİ BEY

OSMANLIDAN CUMHURİYET'E BİR AYDIN

Bir dönem İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin en faal üyelerinden olan Tunalı Hilmi (1871-1928), Jön Türklerin Abdülhamid sonrasında nasıl bir rejim kurulacağı konusunda bir mutabakatı ya da programı olmadığını fark edip "ne yapılmalı" sorusuna yanıt arayan aydınların başında gelir. Çokdinli, çokdilli, çokkültürlü imparatorluğun bir arada tutulmasının ancak ülkedeki bütün milletlerin haklarını güvence altına alan hukuki düzenlemeler ve anayasal garantilerle mümkün olduğunu belirtip, bu uğurda anayasa taslakları ve toplumsal bir arada yaşama programları geliştirmiştir.

Benzer çabalarını Cumhuriyet'in nasıl bir şekil alması gerektiği konusunda da sürdürmüş ve TBMM'de (1920-1928) işçi-köylü hakları, eğitim hakkı, kadın hakları, çokpartili hayat ve daha birçok konuda o dönemde şiddetle karşı çıkılan fakat çoğu daha sonra günlük hayatımızın ayrılmaz parçası olacak önerilerde bulunmuştur. Bu kitap üç kıta, bir imparatorluk ve bir ulus-devlete yayılan bir hayatı ve hep döneminin birkaç adım ilerisinde olmuş bu aydını, yaşadığı dönemin oluşturduğu arka planın önünde, yazdığı eserler ve TBMM'de yaptığı konuşmaları esas alarak anlatma çabasıdır.

 

Yazar : Sabri Ateş

Ebat : 15*21

ISBN : 9789753332286

Sayfa Sayısı : 270

Baskı Tarihi : Mayıs 09

Fiyat : 22,00 TL.

Yayıncı : TARİH VAKFI YURT YAYINLARI

 

 

ALİ TUNALI-( VATANA HİZMETTE 70 YIL)

ISBN : 9789758813322

Fiyat : 20,00 ₺

Yayıncı : TARİH VAKFI

Yorum yap

Lütfen görüntülemek için Giriş yapın yada Üye olun